Reflecteren: Hoe leer je van reflecteren?

Bij reflecteren staat niet de praktijksituatie centraal, maar jouw professioneel handelen in die praktijksituatie. Het gaat dan om vragen als: “Was mijn handelen in deze situatie effectief?” of “Welk effect zou een andere aanpak hebben gehad?” of “Welke competentie moet ik nog verder ontwikkelen?”. Door te reflecteren, leer je en kun je je functioneren verbeteren. Er zijn vele manieren van reflecteren. In dit hulpmiddel zetten we er een aantal op een rij.

Manier 1: Intervisie

Intervisie is een leermethode waarbij een groep professionals met een vergelijkbaar beroep problemen in praktijksituaties bespreekt, en elkaar helpt het persoonlijk functioneren te verbeteren. De focus ligt op reflectie, het analyseren van problemen, het vinden van oplossingen of het geven van adviezen.

Manier 2: Feedback vragen aan inwoners en cliënten

Wie hebben goed zicht op jouw functioneren? Vaak zijn dat collega’s, maar ook inwoners of cliënten. Vraag ze om feedback: wat vinden zij dat je goed doet en waarin zou jij je nog verder kunnen ontwikkelen? De Competentiewijzer is een tool die je in kunt zetten.

Manier 3: Supervisie

Bij supervisie onderzoek je je werkervaringen onder begeleiding van een supervisor. Je wordt je hierdoor meer bewust van je eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden. En van de wijze waarop ze je handelen bepalen. Supervisie wordt zowel één-op-één gegeven als in een kleine groep.

Tip

Het Reflectielab biedt verschillende reflectiemethodieken aan. Het lab is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Je vindt hier meer informatie.

Op reflectiesite.nl vind je achtergrondinformatie over reflectie en intervisie in je werk. Én veel creatieve werkvormen voor reflectie!