Reflecteren: Hoe leer je van reflecteren?

Bij reflecteren staat niet de praktijksituatie centraal, maar jouw professioneel handelen in die praktijksituatie. Het gaat dan om vragen als: Was mijn handelen in deze situatie effectief? Welk effect zou een andere aanpak hebben gehad? Welke competentie moet ik nog verder ontwikkelen? Door te reflecteren, leer je en kun je je functioneren verbeteren. Er zijn vele manieren van reflecteren. In dit hulpmiddel zetten we er een aantal op een rij.

Manier 1: Feedback vragen aan inwoners en cliënten

Wie hebben goed zicht op jouw functioneren? Vaak zijn dat collega’s, maar ook inwoners of cliënten. Vraag ze om feedback: wat vinden zij dat je goed doet en waarin zou jij je nog verder kunnen ontwikkelen? Met de Competentiewijzer kun je ook zelf al ontdekken waar je goed in bent en waarin je je nog wilt ontwikkelen.

Manier 2: Intervisie

Met intervisie kan een groep professionals met een vergelijkbaar beroep problemen in praktijksituaties bespreken, en elkaar helpen beter te gaan functioneren. De focus ligt op reflectie, het analyseren van problemen, het vinden van oplossingen of het geven van adviezen. Direct aan de slag? Gebruik hulpmiddel Intervisie.

Manier 3: Supervisie

Bij supervisie onderzoek je je werkervaringen onder begeleiding van een supervisor. Je wordt je hierdoor meer bewust van je eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden. En van de wijze waarop ze je handelen bepalen. Supervisie wordt zowel één-op-één gegeven als in een kleine groep.

Tips

Het Reflectielab biedt verschillende reflectiemethodieken aan. Het lab is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Je vindt hier meer informatie.

Op reflectiesite.nl vind je achtergrondinformatie over reflectie en intervisie in je werk. Én veel creatieve werkvormen voor reflectie!