Dagelijks leren: Hoe leer je elke dag iets nieuws?

Bij elke dag iets nieuws leren knip je dat wat je wilt leren op in kleine stukjes van zo’n tien minuten.

Aanpak

Actie 1. Welke bronnen sluiten aan bij je leervraag? Denk aan: blogs, artikelen, mensen, voorbeelden, je werk (een gesprek of bezoek). Kijk eens online rond, bijvoorbeeld:

  • Bij Podcasts van de VPRO (thema samenleving).
  • Op de website BigThink.com voor artikelen en video’s van ‘grote denkers’.
  • Bij GoHighbrow.com voor 10-daagse cursussen van 5 minuten per dag.

Actie 2. Maak nu een planning voor de komende weken waarin je één leeractiviteit per dag opneemt. Bijvoorbeeld:

  • Dag 1: lees blog X.
  • Dag 2: bekijk video Y.
  • Dag 3: benut de voorbereiding op het gesprek met cliënt Z als een leermoment.
  • Dag 4: reserveren voor herhaling, reflectie of verdieping.
  • Dag 4: bespreek je leeractiviteit tijdens de lunch met collega’s.
  • Dag 5: …. et cetera.

Tips

Houd in je planning ruimte om iets te herhalen of om iets op te pakken dat onverwachts op je pad komt.

Maak van een werkactiviteit een leeractiviteit: Pak een gesprek iets anders aan, experimenteer met een nieuwe werkvorm, kijk eens af bij een collega of vraag feedback.

Vraag jezelf na een week af: Lukt het om je aan je planning te houden? Krijg je meer grip op wat je wilt weten en kunnen? Zo nodig pas je je activiteiten aan.