Leren van mislukkingen: hoe leer je van fouten en mislukkingen?

Een mislukt initiatief of project vergeten we vaak liefst zo snel mogelijk. Gemiste kans, want ook van fouten en mislukkingen kun je leren. Hoe je dat doet? Hier vind je concrete tips.

Actie 1: Onderzoek je/jullie eigen mislukkingen

Op de site van Het Instituut voor Briljante Mislukkingen vind je 16 archetypen, zoals ‘de junk’, ‘de olifant’ of ‘de bananenschil, die helpen bij het identificeren en leren van mislukkingen.

Actie 2: Laat je inspireren door mislukkingen van anderen

Lees een casus uit de databank van mislukte projecten. Bijvoorbeeld MEE Samen wil zorg helpen kantelen of Geen sociaal rendement zonder investering of Clientgerichte zorg in de GGZ. Bespreek met een collega of als team welke lessen jullie daar zelf uit kunnen leren.

Actie 3: Oefen in omdenken

Als je het lastig vindt een mislukking of een teleurstelling in je werk te accepteren, hoe kun je daar dan toch van leren? De grondlegger van het omdenken, Berthold Gunster zegt daarover: “’Ja’ zeggen is de eerste stap van het omdenken. De dingen accepteren die je niet veranderen kunt. Van een ‘ja-maar’ een ‘ja’ maken. Door dat te doen, maak je van een probleem een feit.”

Gunster onderscheidt strategieën waarmee je een pro­bleem in een mo­ge­lijk­heid kunt om­den­ken. Voorbeelden:

  • Ac­cep­te­ren: aanvaard de wer­ke­lijk­heid zo­als die is en kij­k wat je er­mee kunt.
  • Res­pec­te­ren: men­sen zijn over­al op voor­be­reid, be­hal­ve op ui­terst se­ri­eus ge­no­men wor­den.
  • Eli­mi­ne­ren: stop met wat niet (meer) werkt.
  • Ver­lei­den: gebruik het ver­lan­gen van de an­der om een nieu­we mo­ge­lijk­heid te creëren.

Bron: http://www.omdenken.nl