Intervisie: Hoe maak je goed gebruik van intervisie?

Bij intervisie gaan professionals met elkaar in gesprek over praktijksituaties: Waarom ging iets zo? Ik sta voor een dilemma, wat kan ik nu het beste doen? Hoe pak ik dit een volgende keer aan? Het doel is om ieders deskundigheid te vergroten door te werken aan zelfinzicht. Je wordt je meer bewust van je eigen sterktes, beperkingen en stijl van werken.

Aanpak

Samen met collega’s vorm je een groepje en sta je regelmatig stil bij praktijkervaringen. Je leert door vragen die je aan elkaar stelt. Een paar succescriteria zijn:

  • De ideale intervisiegroep bestaat uit vier tot acht deelnemers.
  • Iedereen is gemotiveerd om te leren, actief bij te dragen met casuïstiek en te reflecteren op het eigen handelen.
  • Iedereen heeft een open houding en biedt de ander ruimte.
  • Iedereen heeft de discipline om aanwezig te zijn.

Tips

Vraag begeleiding van een ervaren collega om de intervisie vorm te geven. Besteed daarbij aandacht aan het voorbereiden en begeleiden. Soms werkt het goed om te starten met begeleide intervisie en van daaruit toe te werken naar zelfgestuurde intervisie.

Leer van successen in het werk, een positieve ervaring of groeimoment. Zo ontdek je succesfactoren en talenten. De methode Vonkelen is hiervan een voorbeeld.

Er zijn volop methodieken om intervisie te verdiepen. Online zoek je op bijvoorbeeld op: Roddelmethode, Balintmethode of Incidentmethode. In het Werkboek Intervisie van Jeroen Hendriksen vind je naast methodieken ook oefeningen en werkvormen.

Er zijn online tools om intervisie te ondersteunen, zoals InteractionViewer’. Ook zijn er inmiddels goede ervaringen met het in zijn geheel  organiseren van intervisie, zoals de website van Losmakers bijvoorbeeld .