Stap voor stap

1 Ontdek je leervraag

Neem een situatie in je werk. Welke vraag roept die bij je op?

Een voorbeeld:

Sociaal werker Richard helpt inwoners in een sociaal isolement. Zij hebben hulp nodig van de huisarts, de woningcorporatie, de gemeente, familieleden. Waar Richard steeds tegenaan loopt is dat zij alleen actie ondernemen als hij zich inzet. Doet hij niets, dan doet niemand iets. Hij vraagt zich af of er een methodische aanpak is om andere betrokkenen te motiveren.

Nu jij. Wat is een vraagstuk uit jouw werk? Waar loop jij tegenaan? Of wat is jouw ambitie, wil je je verder ontwikkelen naar een andere rol of functie? Wat is jouw concrete leervraag?

Geef richting aan je leervraag met de Competentiewijzer. Hiermee onderzoek je over welke competenties van de sociaal werker je al beschikt. Welke wil jij nog verder ontwikkelen?

Samen met je team

Je kunt met deze tool ook leren als team. Verzamel praktijksituaties en bespreek ze. Welke concrete leervraag of leervragen halen jullie hieruit? Met de Competentiewijzer ontdek je welke competenties jullie als individuele teamleden en als team al in huis hebben, missen of nog willen versterken.

2 Onderzoek je leervraag

Neem je leervraag nog wat nauwkeuriger onder de loep. Vaak zit er een vraag onder de vraag. En hoe scherper je vraag, hoe beter de ontwikkel- en reflectieactiviteiten die jij straks kiest erbij passen.

Vergelijk deze twee vragen eens:

 • Welke methodieken zijn er om mensen aan het werk te zetten en betrokken te houden?

Of:

 • Hoe komt het dat iedereen enthousiast bijdraagt als ik er energie in stop maar dat het ze niet lukt zonder mij?

Wat ga je doen? Bij de eerste pak je een boek of zoek je naar methodieken. Bij de tweede vraag je je af wat je anders zou kunnen doen in je werk en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt.

 • Vraag collega’s om hulp bij het aanscherpen van je leervraag.

 • Kijk in de infographic welk type leervraag jij hebt.

3 Maak een leerroute met ontwikkel- en reflectieactiviteiten

Heb je je leervraag helder, maak dan een ‘leerroute’:

 • Beschrijf je resultaten over twee maanden en over bijvoorbeeld een half jaar.
 • Kies passende ontwikkel- en reflectieactiviteiten.
 • Maak een planning.

Bedenk/beschrijf:

 • Hoe je je werk als leersituatie gaat gebruiken.
 • Hoe je leert van (meer) ervaren collega’s.
 • Hoe je tijd vrij maakt voor leren.
 • Wat je nodig hebt om je plan te laten lukken.

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten kiezen:

 • Kies via de praktijksituaties ontwikkel- en reflectieactiviteiten die je in het werk kunt toepassen. Ga bijvoorbeeld op zoek naar een methodiek of aanpak die past bij jouw leervraag. 
 • Kies voor een variatie van ontwikkel- en reflectieactiviteiten die je de komende tijd wilt ondernemen: probeer iets nieuws uit en reflecteer hierop of lees een artikel en bevraag een deskundige collega over het betreffende thema.

Tips

 • Kijk in de Cirkel bij welke competenties of leefgebieden jouw leervraag past. Bij de praktijksituaties vind je ook ontwikkel- en reflectieactiviteiten.

 • Ontdek met de Competentiewijzer waarin je je wilt ontwikkelen en kijk bij de ‘Tips & Inspiratie..

 • Kijk welke hulpmiddelen je kunnen helpen.

Samen met je team

Een gezamenlijk plan kan krachtig werken: je steunt elkaar, wisselt ervaringen uit en trekt samen op. Bovendien kan een leervraag een teamopgave zijn, bijvoorbeeld als je als team wilt leren hoe je cliënten nog beter kunt ondersteunen bij het voeren van eigen regie. Ligt er een gezamenlijke leervraag? Maak dan zichtbaar wat jullie al gedaan hebben. Welke ontwikkel- en reflectieactiviteiten pakken jullie nog op? Hoe betrekken jullie inwoners? Verdeel taken en zorg dat je samen leert van de opbrengsten.

4 Evalueren en reflecteren

Leren is een continu proces. Je start met een leervraag, maar de kans is groot dat je leervraag verandert gedurende de rit. Doordat je nieuwe vaardigheden leert of anders naar de situatie gaat kijken. Maak af en toe pas op de plaats: waar sta je, wat heb je bereikt, wat werkt voor jou goed, wat heb je nog meer nodig?

 • Evalueer: Kijk naar de opbrengst van je acties. Wat leverde het op voor inwoners en wat heb je er zelf van geleerd, wat is je ‘leeropbrengst’?
 • Reflecteer: Kijk naar je eigen leerproces. Wat werkte goed? Welke manier van leren sprak je aan? Zijn er ook andere manieren die je uit wilt proberen? Heb je anderen, collega’s en/of inwoners, betrokken bij je leerproces? Hoe was dat?

Van leervraag naar ontwikkel- en reflectieactiviteiten

Met dit stappenplan vind je de leervraag die past bij jouw praktijksituatie en jouw ambitie. Wat wil je weten en kunnen? Waar wil je je verder in ontwikkelen? Weet je je leervraag dan kies je daarna een of meer ontwikkel- en reflectieactiviteiten om mee aan de slag te gaan.