Stap voor stap

1 Wat wil je leren?

 1. Wat is een vraagstuk in jouw/jullie werk? Verzamel casuïstiek waar je (samen) van wilt leren. Of kijk wat jezelf of met je team wilt veranderen in de praktijk? En bedenk wat je daar persoonlijk van wilt leren. Of als team, met elkaar.
 2. Geef richting aan wat je wilt leren met de Competentiewijzer voor sociaal werkers. Onderzoek over welke competenties van de sociaal werker je al beschikt en welke je nog verder wilt ontwikkelen. Dit kun je ook als team doen. Welke competenties hebben jullie samen al in huis? Welke competenties ontbreken nog of willen jullie in het team versterken.
 3. Neem de vraag nog wat nauwkeuriger onder de loep en bedenk welke specifieke achterliggende leerbehoeftes je individueel of als team hebt.

Ik wil/wij willen:

 • Begrijpen hoe iets werkt
 • Ergens anders tegenaan leren kijken
 • In de dagelijkse praktijk tot verbeteringen komen
 • Nieuwe werkwijzen ontwikkelen
 • Nieuwe kennis en vaardigheden opdoen

2 Kies leeractiviteiten en ga aan de slag

Kijk welke leeractiviteiten goed passen bij jouw leerbehoeftes. Leren in Sociaal Werk kan je op twee manieren helpen.

 1. In stap 1 heb je mogelijk welke competentie je verder wilt ontwikkelen. Kies op de pagina Praktijksituaties het betreffende competentiecluster of leefgebied. Je krijgt dan voorbeelden van praktijksituaties van collega sociaal werkers. Hierbij staan leervragen en voorbeelden van leeractiviteiten waar je meteen mee aan de slag kunt.
 2. Klik op jouw of jullie achterliggende leerbehoeftes en gebruik de aangeboden hulpmiddelen.
 • Begrijpen hoe iets werkt
 • Ergens anders tegenaan leren kijken
 • In de dagelijkse praktijk tot verbeteringen komen
 • Nieuwe werkwijzen ontwikkelen
 • Nieuwe kennis en vaardigheden opdoen

Tips

 • Gebruik je werk als leersituatie.
 • Kijk de kunst af van (meer) ervaren collega’s.
 • Zorg voor variatie in leeractiviteiten.
 • Met je team aan de slag? Verdeel de taken en leer samen van de opbrengst.

3 Blijven leren: leren als continu proces

Leren is een continu proces. Dit kan je helpen om te blijven leren:

 • Kijk na een bepaalde periode naar je/jullie eigen leerproces tot nu toe. Wat was de aanpak? Werkte die? Welke manier van leren sprak aan? Waren er anderen, collega’s en/of inwoners, betrokken bij je/jullie leerproces? Hoe was dat? Wat wil je anders gaan doen? Je kunt hiervoor het hulpmiddel Oogsten wat je leert
 • Kijk vooruit. Wat is je/jullie volgende stap? Zijn er andere manieren van leren om uit te proberen? Of andere situaties uit het werk waar je van wilt leren?

Tips