Samenwerking voor een gezonde leefstijl

Samenwerking voor een gezonde leefstijl

“We hebben bij onze gemeente het thema ‘gezonde leefstijl’ hoog op de agenda gekregen. We ontwikkelen daar gericht aanbod voor. Bijvoorbeeld een preventieve aanpak tegen ongezond gewicht  bij jongeren, hulp aan inwoners bij het stoppen met roken, en projecten om samen in de buurt te bewegen. We geven dit nu collectief vorm, zodat inwoners steun bij elkaar vinden. Vaak worden risico’s bij een ongezonde leefstijl wel gesignaleerd door de school, of de huisarts maar sturen ze jongeren of patienten niet naar ons door. Hartstikke jammer omdat we met een gezamenlijke aanpak met buurtwerkers, onderwijs, huisartsen en sportorganisaties heel veel kunnen bereiken.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

  • Hoe ontwikkel ik vaardigheden om anderen te stimuleren zich mede-eigenaar en verantwoordelijk te voelen?
  • Wat moet ik leren om betrokken organisaties en sleutelfiguren goed in beeld te krijgen?

Team leervragen kunnen zijn:

  • Welke preventieve aanpakken bestaan er al en wat leren die ons?
  • Zijn er succeservaringen in andere gemeenten waar we als team van kunnen leren?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

  • Lees het dossier over (on)gezond leven op sociale vraagstukken.nl, en bespreek met je team welke (extra) argumenten zouden kunnen helpen voor een gezamenlijke preventieve aanpak.
  • Bij het ‘Loket gezond leven’ lees je hoe lokale partners samenwerken bij preventie van overgewicht.
  • Leer van positieve ervaringen van collega’s in het veld: Wat werkte goed? Stel je vraag bijvoorbeeld aan vakgenoten bij beroepsverenigingen BVjong en BPSW of op 1SociaalDomein. Hulpmiddel Digitale wereld helpt bij het inzetten van je online netwerk.
  • Ga in gesprek met betrokkenen in de keten over waarom het niet lukt. Is het niet willen, niet weten, niet kunnen? Met de antwoorden zet je (samen) een volgende stap. Hulpmiddel Praktijkonderzoek helpt je bij onderzoek.
  • Kijk terug: wat heb je al gedaan om andere organisaties te betrekken? Bedenk met collega’s uit je team alternatieven en ga daarmee aan de slag. De hulpmiddelen Reflecteren en Experimenteren kunnen je helpen.

Alle praktijksituaties