Begrip in de wijk voor verschillen

Begrip in de wijk voor verschillen

“In de wijk waar ik werk, woont een aantal mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij vinden het vaak moeilijk aansluiting te vinden bij de andere inwoners. Het vraagt om veel wederzijds begrip. Zeker als iemand met LVB overlast geeft (herrie, rotzooi, stank). Als we met alle inwoners hierover in gesprek gaan, is er begrip en niks aan de hand. In de dagelijkse praktijk schuurt het echter aan alle kanten. En soms iets te veel, waardoor inwoners afhaken en sociale inclusie van mensen met LVB onder druk komt te staan.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Welke innovatieve werkwijzen zijn er om de sociale samenhang te versterken?
 • Welke methodieken kan ik inzetten om een gezamenlijk belang te vinden waar alle inwoners voor gaan staan?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Hoe werken we als team samen aan deze problematiek en hoe kunnen we dat anders doen of verbeteren?
 • Wat kunnen we binnen het team van elkaars ervaringen leren?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Leer van deze blog van Vilans vijf manieren om sociale inclusie en samenhang te bevorderen. Kies een manier om in jouw praktijksituatie te experimenteren. Hulpmiddel Experimenteren helpt je.
 • Leer innoveren; bij Zorg+Welzijn vind je zes tips om te innoveren in sociaal werk.
 • Kennisplein gehandicaptenzorg geeft strategieën bij werken aan inclusie in de wijk.
 • NCJ heeft publicaties over Integraal werken in de wijk met jongeren met LVB / GGZ problematiek.
 • Organiseer met je team een kennisquiz over het onderwerp en inspireer elkaar om meer te leren over het onderwerp.
 • Leg je praktijksituatie eens voor aan mensen van de Veranderkizt. Leer van hun adviezen.
 • Leren van innovatieve werkwijzen? Neem een kijkje in de keuken van een ander. Zoek in je netwerk of op internet naar waardevolle initiatieven, zoals. Gemeenschapskracht en Sociaal werkers zijn meesters in verbinden’.
 • In de wegwijzer ‘Aan de slag met sociale netwerken’ vind je acht instrumenten om iemands sociale netwerk in kaart te brengen. Kies één instrument en oefen daarmee samen met collega’s uit je team in jullie eigen praktijksituatie.
 • Bekijk het filmpje van Kim Spinder over innoveren en bespreek in het team wat jullie daar in je eigen praktijk mee kunnen doen.
 • Ga eens zitten voor de inclusiediamant met acht tools om meer inclusief te werken. Hoe kun je rekening houden met diversiteit? Schrijf de voor jou zes belangrijkste punten op en vertaal ze naar jouw praktijk.
 • Denk terug aan een gesprek dat je voerde, of begeleidde, met mensen met verschillende achtergronden. Reflecteer hierop. Hoe verliep dat gesprek? Wat deed jij? Wat werkte? Wat neem je mee in toekomstige gesprekken? Hulpmiddel Reflecteren helpt je.
 • Doe een onderzoekje in de wijk naar verschillen in achtergrond en leefwijze. Liefst samen met inwoners. Wat verbindt de inwoners met elkaar? Gebruik het hulpmiddel Praktijkonderzoek.

Alle praktijksituaties