Begrip in de wijk voor verschillen

Begrip in de wijk voor verschillen

“In de wijk waar ik werk, woont een aantal mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij vinden het vaak moeilijk aansluiting te vinden bij de andere inwoners. Het vraagt om veel wederzijds begrip. Zeker als iemand met LVB overlast geeft (herrie, rotzooi, stank). Als we met alle inwoners hierover in gesprek gaan, is er begrip en niks aan de hand. In de dagelijkse praktijk schuurt het echter aan alle kanten. En soms iets te veel, waardoor inwoners afhaken en sociale inclusie van mensen met LVB onder druk komt te staan.”

Leervragen kunnen zijn:

 • Welke innovatieve werkwijzen zijn er om de sociale samenhang te versterken?
 • Welke methodieken kan ik inzetten om een gezamenlijk belang te vinden waar alle inwoners voor gaan staan?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Leer van deze blog van Vilans vijf manieren om sociale inclusie en samenhang te bevorderen. Kies een manier om in jouw praktijksituatie te experimenteren. Hulpmiddel Experimenteren helpt je.
 • Leer innoveren; bij Zorg+Welzijn vind je 6 tips om te innoveren in sociaal werk.
 • Leg je praktijksituatie eens voor aan mensen van de Veranderkizt. Leer van hun adviezen.
 • Leren van innovatieve werkwijzen? Neem een kijkje in de keuken van een ander. Zoek in je netwerk of op internet naar waardevolle initiatieven, zoals. Gemeenschapskracht en Sociaal werkers zijn meesters in verbinden’.
 • In de wegwijzer ‘Aan de slag met sociale netwerken’ vind je acht instrumenten om iemands sociale netwerk in kaart te brengen. Kies één instrument en oefen daar mee in je eigen praktijksituatie.
 • Ga eens zitten voor de inclusiediamant met acht tools om meer inclusief te werken. Hoe kun je rekening houden met diversiteit? Schrijf de voor jou zes belangrijkste punten op en vertaal ze naar jouw praktijk.
 • Denk terug aan een gesprek dat je voerde, of begeleidde, met mensen met verschillende achtergronden. Reflecteer hierop. Hoe verliep dat gesprek? Wat deed jij? Wat werkte? Wat neem je mee in toekomstige gesprekken? Hulpmiddel Reflectie helpt je.
 • Doe eens een klein onderzoekje in de wijk naar verschillen in achtergrond en leefwijze. Liefst samen met inwoners. Wat verbindt de inwoners met elkaar? Gebruik het hulpmiddel Praktijkonderzoek.
 • Verander kleine dingen in de praktijk door inwoners kennis met elkaar te laten maken. Besteed daarbij aandacht aan diversiteit. Wat werkt en wil je uitbouwen? Wat leer je hiervan? Hulpmiddel Experimenteren helpt bij je veranderaanpak.

Alle praktijksituaties