Samenwerking jongeren en gemeente

Samenwerking jongeren en gemeente

“Een aantal jongeren in de wijk heeft een ‘chillclub’ opgericht. Zij mogen gebruik maken van een gebouw van de gemeente om activiteiten te organiseren. De club heeft geen formele juridische vorm en wil dit ook niet; ze willen flexibel zijn en blijven. De samenstelling van de groep verandert bijvoorbeeld regelmatig. De gemeente wil graag bindende afspraken maken over gebruik van het gebouw en de activiteiten. De jongeren willen wel samenwerken en afspraken maken maar alleen op basis van wederzijds vertrouwen en niet vanuit een formele lijn.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Welke vaardigheden kan ik ontwikkelen om beter te kunnen werken aan wederzijds vertrouwen?
 • Welke methodieken zijn er om overleggen tussen een bewonersinitiatief en de gemeente goed te laten verlopen?
 • Welke vaardigheden heb ik nodig om om de flexibiliteit van de jongeren als kracht en uitgangspunt over te brengen aan de gemeente?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Wat kunnen we als team leren van vergelijkbare voorbeelden uit andere gemeenten?
 • Van welke netwerkpartners kunnen we leren?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Onderzoek bij een groep actieve jongeren en de betrokken ambtenaren van de gemeente hoe groot het vertrouwen nu is. Wat vinden zij dat nog nodig is voor werkbare afspraken? Hulpmiddel Praktijkonderzoek kan je hierbij helpen.
 • Heb je voldoende kennis van de mogelijkheden van juridische samenwerkingsvormen? Vraag voor dit soort afspraken, en de mogelijke risico’s daarbij, hulp aan een juridisch adviseur.
 • Organiseer een bijeenkomst met jongeren en de gemeente. De aanloop is jouw leerproces. Wat wil je onder de knie krijgen voor dit gesprek? Gesprekstechnieken, passende werkvormen, omgaan met verschillende belangen? Oefen met collega’s, bereid samen voor, verdiep je in procesdynamiek en oefen de nodige vaardigheden. De Dialoogtafel uit de Participatiewaaier kan je helpen.
 • Op de website van Vilans kun je meer lezen over andere inwonersinitiatieven in het land. Experimenteer met een van de initiatieven in jouw praktijksituatie. Hulpmiddel Experimenteren helpt je.
 • Leer van voorbeelden van een dergelijke samenwerking met colllega’s uit je team? Inventariseer de voorbeelden en kijk wat werkte en wat niet. Leer ook van de mislukkingen. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen geeft tools om ervan te leren.
 • Kijk met je team naar het voorbeeld uit Den Haag op de wesbite van Buurtwijs. Wat kunnen jullie hiervan leren?

Alle praktijksituaties