Samenwerking jongeren en gemeente

Samenwerking jongeren en gemeente

“Een aantal jongeren in de wijk heeft een ‘chillclub’ opgericht. Zij mogen gebruik maken van een gebouw van de gemeente om activiteiten te organiseren. De club heeft geen formele juridische vorm en wil dit ook niet; ze willen flexibel zijn en blijven. De samenstelling van de groep verandert bijvoorbeeld regelmatig. De gemeente wil graag bindende afspraken maken over gebruik van het gebouw en de activiteiten. De jongeren willen wel samenwerken en afspraken maken maar alleen op basis van wederzijds vertrouwen en niet vanuit een formele lijn. Wat kan ik als sociaal werker doen om de samenwerking te verbeteren?”

Leervragen kunnen zijn:

  • Welke vaardigheden kan ik ontwikkelen om beter te kunnen werken aan wederzijds vertrouwen?
  • Welke methodieken zijn er om overleggen tussen een bewonersinitiatief en de gemeente goed te laten verlopen?
  • Hoe help ik de jongeren om hun flexibiliteit als kracht en uitgangspunt over te brengen aan de gemeente?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

  • Onderzoek bij een groep actieve inwoners en de betrokken ambtenaren van de gemeente hoe groot het vertrouwen nu is. Wat vinden zij dat nog nodig is voor werkbare afspraken? Hulpmiddel Praktijkonderzoek kan je hierbij helpen.
  • Heb je voldoende kennis van mogelijke samenwerkingsvormen? Vraag voor dit soort afspraken, en de mogelijke risico’s daarbij, hulp aan een juridisch adviseur.
  • Leer van voorbeelden. Wie heeft voorbeelden van een dergelijke samenwerking? Ga op zoek naar collega’s in je organisatie, op LinkedIn of stel je vraag op 1SociaalDomein. Hulpmiddel Onlinenetwerk is hierbij handig.
  • Organiseer een bijeenkomst met jongeren en de gemeente. De aanloop is jouw leerproces. Wat wil je onder de knie krijgen voor dit gesprek? Gesprekstechnieken, passende werkvormen, omgaan met verschillende belangen? Oefen met collega’s, bereid samen voor, verdiep je in procesdynamiek en oefen de nodige vaardigheden. De Dialoogtafel uit de Participatiewaaier kan je helpen.
  • Hier kun je meer lezen over andere inwonersinitiatieven in het land. Experimenteer met een van de initiatieven in jouw praktijksituatie. Hulpmiddel Experimenteren helpt je.

Alle praktijksituaties