Samen werken aan activering

Samen werken aan activering

“We zijn een team van Buurtsportcoaches in de stad. We zijn er voor allerlei doelgroepen: jongeren, ouderen, mensen met een beperking, mensen met verschillende culturele achtergronden, hoog en laagopgeleid etc. We willen activiteiten organiseren waarmee we die verschillende groepen bij elkaar brengen. Om de cohesie in de buurt te versterken, maar ook om samen te werken aan een gezondere leefstijl. Wij hebben zelf veel ideeën voor het aanbod. Maar willen het eigenlijk het liefst ontwikkelen met mensen in de stad. Zodat ze echt samen werken aan een gezonde stad.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

  • Hoe betrek ik inwoners bij ons project en laat ik ze actief deelnemen bij de ontwikkeling?
  • Hoe weet ik of een (collectieve) aanpak of aanbod als het gaat om bewegen en een gezonde leefstijl werkt?
  • Van welke vergelijkbare initiatieven in het land kan ik leren?

Team leervragen kunnen zijn:

  • Hoe kunnen we samenwerken met andere stakeholders (huisartsen, fysiotherapeuten, gemeente, wijkteam) aan een duurzame collectieve aanpak voor een gezonde leefstijl?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

  • In de Participatiewaaier vind je leuke methodieken om bij inwoners en cliënten te achterhalen waar zij behoefte aan hebben.
  • Bij Movisie lees je meer over het oppakken van collectieve ondersteuningsvraagstukken.
  • Op de website Allesoversport.nl van de beroepsvereniging Wij Buurtssportcoaches vind je veel informatie.
  • Stel je vragen op LinkedIn of op 1Sociaaldomein. Mogelijk kan een collega uit het werkveld je verder helpen.
  • Ga als team experimenteren en ontwikkel samen met inwoners een collectieve aanpak. Hulpmiddelen Experimenteren en Praktijkonderzoek kunnen jullie helpen.
  • Maak als team een netwerkkaart: wie kent wie? Maak vervolgens een plan om de sleutelfiguren uit jullie netwerken actief te betrekken bij de aanpak.

Alle praktijksituaties