Omgaan met veranderingen in de organisatie

Omgaan met veranderingen in de organisatie

“Mijn organisatie werkt toe naar zelfstandige teams. Hierdoor krijgen we meer taken die ook meer tijd kosten. Tegelijkertijd kunnen wij als sociaal werkers niet beslissen over het aannemen van meer personeel voor alle taken die er liggen. Of over vervanging bij ziekte en uitval. Ik merk dat dit proces ten koste gaat van de inhoud en kwaliteit van mijn werk.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Hoe kaart ik de risico’s van een organisatieverandering aan bij mijn leidinggevende?
 • Welke vaardigheden helpen mij om focus en prioriteit in mijn werk te houden?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Hoe leren we slimmer (samen)werken en daardoor tijd besparen?
 • Op welke manier(en) reflecteren we in onze organisatie/ons team op de uitvoering, op kaders en afspraken? Hoe kunnen we ons hierin samen verder ontwikkelen?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Je leest over organisatieverandering van onderaf in ‘Verdraaide organisaties’ van Wouter Hart. In zijn boek ‘Anders vasthouden’ geeft hij negen sleutels om naar je eigen organisatie te kijken. Waar zie je aanknopingspunten om te veranderen? Bezoek zijn website en blijf op de hoogte met de nieuwsbrief.
 • Op Open Social vind je informatie en aanbevelingen voor samenwerkingsrelaties.
 • Kun je met je leidinggevende in gesprek over het overzicht en de taken die doorgeschoven worden? Het voorbereiden en het gesprek zelf zijn ook leeractiviteiten. Wat wil je bespreken en hoe zorg je dat het gesprek wat oplevert?
 • Ga met de ‘Goedgespreksvragen’ in gesprek met je team, leidinggevende of netwerk over de samenwerking. Hebben jullie zicht op de eigen en elkaars competenties en gebruiken jullie ze goed? Ontdek ze met de Competentiewijzer.
 • Wil je samen met collega’s werken aan ontwikkelruimte voor het hele team? Bij Teamontwikkelruimte lees je er meer over.
 • Reflecteer individueel en met je team op de eigen manier van werken. Herken je bepaalde routines? Zijn ze nog steeds handig en slim? Zou je graag iets anders proberen? Bij FCB vind je reflectieactiviteiten voor teams. Hoe je tot nieuwe gewoontes komt, lees je bij hulpmiddel Leren als gewoonteHulpmiddel Reflecteren is hier ook handig.
 • Probeer met nieuwe werkwijzen als team slimmer samen te werken. Met apps als WunderlistTrello of Slack houd je zicht op taken en voortgang, heb je korte lijntjes, voorkom je overbodig overleg en werk je vanuit ieders kwaliteiten. Zie het als jouw leerproces om samen een nieuwe werkwijze uit te proberen.
 • Werkdruk staat creativiteit en plezier in je werk in de weg. Bij Sociaal Werk werkt! vind je allerlei tools om met je team jullie werkdruk te checken, bespreekbaar te maken en ermee om te gaan.

Alle praktijksituaties