Omgaan met tegenstrijdige belangen

Omgaan met tegenstrijdige belangen

“We willen meer samenwerken met commerciële zorgpartners en dagontmoetingen organiseren voor cliënten die zelfstandig wonen. Zij hebben geen indicatie voor zorg, maar kunnen goed gebruik maken van de activiteiten binnen de dagontmoetingen. Nu werken zorgpartners geld-gestuurd en aan deze activiteiten verdienen ze niet direct geld. Door de preventieve werking zijn de activiteiten wel kostenbesparend. Cliënten doen hierdoor namelijk minder een beroep op de geïndiceerde dagbesteding. Ik ben op zoek naar (strategische) partners die willen investeren in dit samenwerkingsexperiment.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Welke gegevens en inzichten over de waarde van preventie zijn er en kan ik gebruiken om partijen te overtuigen van het nut van deze samenwerking?
 • Hoe leer ik bij tegengestelde belangen effectief te onderhandelen?
 • Welke vaardigheden heb ik als sociaal werker nodig om met verschillende belangen om te gaan en te zorgen dat de kracht van sociaal werk behouden blijft?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Hoe kan ik met mijn team leren om anderen te overtuigen van het belang van samenwerking?
 • Wat kunnen we als team doen om de samenwerking met andere organisaties te versterken?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Informeer in je netwerk of er onderzoeken of evaluaties bekend zijn over het type samenwerking in jouw eigen praktijksituatie. Wat is bekend over kosten, preventie, meerwaarde? Wat zijn cijfers die je kunt gebruiken? Maak gebruik van vakgenoten, bijvoorbeeld door je vraag te stellen bij de beroepsverenigingen BVjong en BPSW of bij 1SociaalDomeinHulpmiddel Digitale wereld kan je helpen.
 • Ben je benieuwd of je aanpak kan werken in de praktijk? Bedenk dan hoe je er een klein experiment van kunt maken. Maak hierbij gebruik van hulpmiddel Experimenteren.
 • Breng met dit overzicht van managementmodellensite.nl iedereen die betrokken is bij het initiatief in kaart. Bedenk voor elke partij wat hun belangen, behoeften en verlangens zijn en welke oplossing jij met dit initiatief kunt bieden.
 • Ga met je team en andere betrokken partijen de voors en tegens van je initiatief inventariseren. Probeer eens een omgekeerde brainstorm: vraag je af wat je moet doen als je juist het omgekeerde wilt bereiken. Dus: Hoe zorg ik dat een dergelijk initiatief gedoemd is te mislukken? Kun je vervolgens alle “hobbels” ombuigen naar een wel werkende aanpak?
 • Met een workshop of training kun je vaardigheden vergroten die nodig zijn bij onderhandelen. Organiseer voor je team of intervisiegroep een training om dit te oefenen. Of volg zelf zo’n training en deel wat je leert met je team. Hulpmiddel Oogsten wat je leert kan helpen.
 • Hoe zorg je dat de waarde van sociaal werk overeind blijft bij tegengestelde belangen? Dit is een morele vraag die je in je team in een dialoog kunt onderzoeken. Bijvoorbeeld met moreel beraad. Bekijk hiervoor het mini-college van Froukje Weidema. Aan het eind vind je een stappenplan.

Alle praktijksituaties