Omgaan met tegenstrijdige belangen

Omgaan met tegenstrijdige belangen

“We willen meer samenwerken met commerciële zorgpartners en dagontmoetingen organiseren voor cliënten die zelfstandig wonen. Zij hebben geen indicatie voor zorg, maar kunnen goed gebruik maken van de activiteiten binnen de dagontmoetingen. Nu werken zorgpartners geld-gestuurd en aan deze activiteiten verdienen ze niet direct geld. Door de preventieve werking zijn de activiteiten wel kostenbesparend. Cliënten doen hierdoor namelijk minder een beroep op de geïndiceerde dagbesteding. Hoe vind ik (strategische) partners die willen investeren in een samenwerkingsexperiment?”

Leervragen kunnen zijn:

 • Welke gegevens en inzichten over de waarde van preventie zijn er en kan ik gebruiken om partijen te overtuigen van het nut ervan?
 • Hoe leer ik bij tegengestelde belangen effectief te onderhandelen?
 • Hoe herken ik de signalen van conflictsituaties en hoe maak ik deze bespreekbaar?
 • Welke vaardigheden heb ik als sociaal werker nodig om met verschillende belangen om te gaan en te zorgen dat de kracht van sociaal werk behouden blijft?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Informeer in je netwerk of er onderzoeken of evaluaties bekend zijn over het type samenwerking in jouw eigen praktijksituatie. Wat is bekend over kosten, preventie, meerwaarde? Wat zijn cijfers die je kunt gebruiken? Maak gebruik van vakgenoten, bijvoorbeeld door je vraag te stellen bij de beroepsverenigingen BVjong en BPSW of bij 1SociaalDomein. Hulpmiddel Onlinenetwerk kan je helpen.
 • Nodig collega’s en andere betrokken partijen uit om mee te denken over de voors en tegens van je initiatief. Probeer eens een omgekeerde brainstorm: vraag je af wat je moet doen als je juist het omgekeerde wilt bereiken. Dus: Hoe zorg ik dat een dergelijk initiatief geen strategisch verstandige keuze is? Kun je vervolgens alle “hobbels” ombuigen naar een wel werkende aanpak?
 • Ben je benieuwd of je aanpak kan werken in de praktijk? Bedenk dan hoe je er een klein experiment van kunt maken. Maak hierbij gebruik van hulpmiddel Experimenten.
 • Heb je te maken met een conflictsituatie of voorzie je er een? Met deze test ontdek je jouw conflicthanteringsstijl. In de test zie je welke stijl in welke situatie het meest effectief is. Wanneer kun jij beter een andere stijl inzetten? En welke vaardigheid moet je daarvoor onder de knie krijgen? Hulpmiddel Reflectie kan je helpen.
 • Met een workshop of training kun je vaardigheden vergroten die nodig zijn bij onderhandelen en/of conflicthantering. Huur met je team of intervisiegroep een acteur/trainer in om dit met jullie te oefenen.
 • Breng met dit overzicht van managementmodellensite.nl iedereen die betrokken is bij het initiatief in kaart. Bedenk voor elke partij wat hun belangen, behoeften en verlangens zijn en welke oplossing jij met dit initiatief kunt bieden.
 • Hoe zorg je dat de waarde van sociaal werk overeind blijft bij tegengestelde belangen? Dit is een morele vraag die je samen met collega’s in een dialoog kunt onderzoeken. Bijvoorbeeld met moreel beraad. Bekijk hiervoor het mini-college van Froukje Weidema. Aan het eind vind je een stappenplan.

Alle praktijksituaties