Als je normen onder druk komen te staan

Als je normen onder druk komen te staan

“Met regelmaat kom ik inwoners tegen die naast hun uitkering ‘zwart’ werken. Meestal gaat het om mensen met wie je een vertrouwensrelatie hebt opgebouwd. Ook hebben ze vaak een kleine uitkering, dus ik begrijp het wel. Toch komen op zo’n moment je normen als professional wel onder druk te staan. Ik merk dat je geleidelijk aan bepaalde zaken ‘gewoon’ gaat vinden, die eigenlijk niet okay zijn. Hoe ga ik hiermee om?”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Hoe leer ik om open en autonoom te blijven kijken naar mijn eigen normen en waarden en die van een ander?
 • Welke vaardigheden kan ik ontwikkelen om naar inwoners duidelijk te blijven over mijn eigen normen en waarden zonder dat dit spanning oplevert?
 • Welke methoden en handvatten zijn er om het ‘ethische gesprek’ te voeren?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Hoe kan de ‘Beroepscode voor de sociaal werker’ ons als team helpen om keuzes te maken bij ethische dilemma’s?
 • Hoe kunnen we elkaar helpen bij dilemma’s in het werk?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Soms gaan in je werk je eigen normen schuiven. Herken je dit? Maak dan een mindmap van de feiten en je eigen normen. Wat is er gebeurd? Welke personen zijn betrokken? Welke van jouw normen staan onder druk? Welke keuzes heb je? Deze reflectie kan je helpen bij het maken van afwegingen over ‘wat te doen’.
 • Er zijn verschillende trainingen en scholingen over moreel beraad, omgaan met de beroepscode en het voeren van gesprekken over ethische dilemma’s. Hulpmiddel Scholing kan je helpen.
 • De Beroepscode voor de sociaal werker helpt bij het maken en verantwoorden van keuzes in ethisch lastige situaties. Neem samen met collega’s een praktijksituatie uit jullie praktijk en verken deze met de code. Hulpmiddel Intervisie kan je helpen.
 • Wil je leren hoe je je grenzen kunt aangeven bij cliënten? Bespreek je praktijksituatie in je team of intervisiegroep. Hoe communiceer je, wat werkt, welke gesprekstechnieken helpen? Misschien kun je het zelfs eens oefenen met een collega. Hulpmiddel Intervisie kan je helpen.
 • Op de website van Sociaal Werk werkt! vind je de Menukaart ethiek. Met daarop een mooi aanbod aan trainingen waarvoor tot 1 december 2020 een vergoedingsregeling geldt.
 • Ethisch lastige situaties in je werk kun je samen met collega’s in een dialoog onderzoeken. Bijvoorbeeld in een moreel beraad. Hulpmiddel Dilemmamethode kan je helpen. Met het mini-college van Froukje Weidema leer je meer over wat beroepsethiek is. Aan het eind vind je een stappenplan om zelf aan de slag te gaan.
 • Vraag eens op 1SociaalDomein hoe anderen een ‘ethisch gesprek’ voeren.

Alle praktijksituaties