Aandacht krijgen voor ons initiatief

Aandacht krijgen voor ons initiatief

“Wij zijn in ons buurtcentrum samen met een zorgaanbieder een Odensehuis gestart voor mantelzorgers en mensen met (beginnende) geheugenproblemen. Na drie maanden is de belangstelling nog minimaal. Mijn collega’s weten al dat mensen zonder indicatie bij het Odensehuis terecht kunnen. We hebben casemanagers, WMO en thuiszorgorganisatie benaderd, presentaties gehouden, vrijwilligersgroepen erover verteld. Het staat in alle kranten, er is geflyerd…”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Hoe leer ik om beter en tijdig in contact te komen met mijn doelgroep om hun behoefte te achterhalen?
 • Wat moet ik weten en kunnen om een initiatief goed onder de aandacht te brengen?
 • Welke vaardigheid moet ik ontwikkelen om de beoogde doelgroep over de drempel te krijgen?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Wat kunnen we als team leren van een initiatief dat in onze buurt blijkbaar niet aanslaat?
 • Hoe kunnen we meer ruimte geven voor leren van wat niet goed is gelukt?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Leer van soortgelijke initiatieven, zoals de ‘Ontmoetingskamer Vergeet-me niet’. Hoe hebben zij de doelgroep bereikt? Welke kennis en vaardigheden waren daarvoor nodig? Probeer ze zelf uit en reflecteer erop met een collega of in je intervisiegroep. Hulpmiddel Intervisie kan je ondersteunen.
 • In de Participatiewaaier vind je leuke methodieken om bij inwoners en cliënten te achterhalen waar zij behoefte aan hebben.
 • Leer de behoeften van je doelgroep te ontdekken. Interview twee of drie mensen uit de doelgroep: waar hebben zij behoefte aan en welke oplossing biedt het initiatief ze? Wat kan hen verleiden? Bij Scribbr vind je tips voor een goed interview.
 • Check of de behoefte van de doelgroep en jouw aanbod eigenlijk wel bij elkaar passen. Bijvoorbeeld met de empathy-map’, die heb je in 30 minuten ingevuld.
 • Breng met je team iedereen die betrokken is bij het initiatief in kaart. Bedenk voor elke partij wat hun belangen, behoeften en verlangens zijn en welke oplossing jullie met dit initiatief kunnen bieden.
 • Gebruik als team mislukte of minder goed gelukte initiatieven om er van te leren. Hulpmiddel Leren van mislukkingen kan je helpen.
 • Ga als team kijken wat er niet gelukt is. Welk nieuwe initiatief mislukte, welke aanpak sloeg niet aan, waar kreeg je veel kritiek op? Het Instituut voor Briljante Mislukkingen geeft andere (inspirerende!) voorbeelden van mislukkingen én tools om ervan te leren.

Alle praktijksituaties