Aandacht voor ons initiatief krijgen

Aandacht voor ons initiatief krijgen

“Wij zijn in ons buurtcentrum samen met een zorgaanbieder een Odensehuis gestart voor mantelzorgers en mensen met (beginnende) geheugenproblemen. Na drie maanden is de belangstelling nog minimaal. Mijn collega’s weten al dat mensen zonder indicatie bij het Odensehuis terecht kunnen. We hebben casemanagers, WMO en thuiszorgorganisatie benaderd, presentaties gehouden, vrijwilligersgroepen erover verteld. Het staat in alle kranten, er is geflyerd… Wat kunnen we nog meer doen?”

Leervragen kunnen zijn:

  • Hoe leer ik om beter in contact te komen met mijn doelgroep om hun behoefte te achterhalen?
  • Wat moet ik weten en kunnen om een initiatief goed onder de aandacht te brengen?
  • Welke vaardigheid moet ik ontwikkelen om de beoogde doelgroep over de drempel te krijgen?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

  • Leer van soortgelijke initiatieven, zoals de ‘Ontmoetingskamer Vergeet-me niet’. Hoe hebben zij de doelgroep bereikt? Welke kennis en vaardigheden waren daarvoor nodig? Probeer ze zelf uit en reflecteer erop met een collega of in je intervisiegroep. Hulpmiddel Intervisie kan je ondersteunen.
  • Interview twee of drie mensen uit de doelgroep: waar hebben zij behoefte aan en welke oplossing biedt het initiatief ze? Wat kan hen verleiden? Bij Scribbr vind je tips voor een goed interview.
  • Check of de behoefte van de doelgroep en jouw aanbod eigenlijk wel bij elkaar passen. Bijvoorbeeld met de ‘empathy-map’, die heb je in 30 minuten ingevuld.
  • Breng met het overzicht van managementmodellensite iedereen die betrokken is bij het initiatief in kaart. Bedenk voor elke partij wat hun belangen, behoeften en verlangens zijn en welke oplossing jij met dit initiatief kunt bieden.
  • In de Participatiewaaier vind je leuke methodieken om bij inwoners en cliënten te achterhalen waar zij behoefte aan hebben.

Alle praktijksituaties