Signaleren van en omgaan met radicalisering

Signaleren van en omgaan met radicalisering

“Ik ben jeugdhulpverlener. Een van mijn cliënten is langzaamaan geradicaliseerd. Het is een jonge vrouw die al een tijdje een moskee bezoekt waar een radicale imam predikt. Ik heb steeds geprobeerd hier onbevooroordeeld met haar over in gesprek te blijven. Toch verraste ze me toen ze zei dat ze gaat trouwen met een jongen uit Afghanistan. Hij heeft radicale denkbeelden en zet zich af tegen de westerse samenleving. Haar moeder is het niet met haar keuze eens en ziet het met lede ogen aan.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Hoe leer ik radicalisering tijdig te signaleren?
 • Hoe ga ik om met radicalisering? Welke methodieken zijn er?
 • Hoe kan ik omgaan met jongeren die radicaliseren zonder hen te veroordelen, terwijl ik ook mijn eigen normen en waarden hebt?
 • Welke organisaties kunnen ondersteunen bij radicaliseringsvraagstukken?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Hoe gaan we als team om met radicalisering: herkennen we het tijdig, handelen we snel genoeg en goed, betrekken we het netwerk?
 • Van welke initiatieven voor de-radicalisering kunnen we leren?
 • Wat vraagt het van ons als team om radicalisering zoveel mogelijk te voorkomen?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Bij Sociale Vraagstukken vind je het dossier Radicalisering en Deradicalisering. Hier lees je meer over het signaleren van radicalisering, de aanpak ervan en over deradicalisering.
 • De Wegwijzer Jeugd en Veiligheid biedt factsheets met informatie en aanpakken bij radicalisering.
 • Platform Jep geeft informatie en tips, brengt je in contact met collega’s die ervaring hebben met radicalisering en je kunt er terecht met vragen.
 • Nodig als team een collega-professional uit het werkveld uit om een aanpak te ontwikkelen die past bij jullie lokale situatie.
 • Onderzoek welk netwerk je nodig hebt om radicalisering te voorkomen. Kijk met je team wie je nodig hebt om het vraagstuk van radicalisering integraal aan te pakken.
 • Bespreek als team morele dillema’s die gaan over deradicalisering en polarisatie. Organiseer moreel beraad. Hulpmiddel Dilemmamethode kan jullie helpen.
 • Op de website van Sociaal Werk Versterkt legt Froukje Weidema uit wat morele dilemma’s zijn, wanneer moreel beraad kan helpen en geeft ze een stappenplannetje.

 

 

Alle praktijksituaties