Mijn inzet bij ondersteuning afbouwen

Mijn inzet bij ondersteuning afbouwen

“Mijn cliënt is een vrouw van begin 60 zonder netwerk. Als ik langskom is ze één grote spraakwaterval. In eerste instantie kwam ik om te bemiddelen tussen haar en de gemeente en de woningcorporatie. Daarna heb ik haar voor diverse activiteiten benaderd, maar vaak is het niet ‘goed genoeg’. Ze klaagt veel en mensen gaan niet graag met haar om. Ik wil mijn bezoeken afbouwen. We hebben vrijwilligers die eventueel op bezoek kunnen gaan, maar ik vrees dat ze iedereen wegstuurt. Hoe kan ik dit aanpakken?”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Wat moet ik weten en kunnen om te ontdekken wat een cliënt motiveert?
 • Welke interventie(s) zijn er om een inwoner of cliënt te ondersteunen bij het verminderen van negatieve gedachten?
 • Hoe leer ik vrijwilligers te ondersteunen en te coachen?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Wat kunnen we als team van elkaar leren over het stellen van grenzen bij het bieden van ondersteuning?
 • Hoe komen we tot een goede taakverdeling tussen professionals en vrijwilligers?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Tot hoever reikt je professionele rol en verantwoordelijkheid? Ook als het gaat om kosten en baten? Schrijf alle mogelijke antwoorden, rationeel en emotioneel, op die bij je opkomen bij deze praktijksituatie. Welke inzichten levert het je op? Wat ga je daarmee doen?
 • Zoek een vrijwilliger die jouw rol kan overnemen. Maak samen een plan, waarbij je bijvoorbeeld twee weken samen optrekt. Spar en reflecteer samen en evalueer de stappen die je uitprobeert. Hierbij kun je hulpmiddel Experimenteren gebruiken.
 • Bij Movisie vind je vijf tips voor erkenning en waardering van vrijwilligers.
 • Het Platform Vrijwillige Inzet biedt informatie over actuele thema’s die van invloed zijn op de inzet van vrijwilligers.
 • Doe inspiratie op bij de Vangnetwerken van Jenny Zwijnenburg. In deze longread met filmpjes leer je hoe je inwoners actief betrekt bij activiteiten.
 • Hoe stimuleer je iemand om positiever te denken? Leer het op deze website van ‘omdenker’ Berthold Gunster. Voor een vertaalslag naar de praktijk is dit webinar. Haal negatieve uitspraken van de inwoner of cliënt terug en ga deze ‘omdenken’. Lukt dat, gebruik het in de praktijk.
 • Bespreek met je team of tijdens intervisie hoe je een inwoner kunt motiveren om iets voor een ander te betekenen. Welk idee spreekt je het meest aan? Probeer dat uit. Gebruik hierbij hulpmiddel Experimenteren.
 • Bespreek met je team casuistiek die gaat over het stellen van grenzen bij het bieden van ondersteuning. Wat leer je van elkaar?

Alle praktijksituaties