Inwoners helpen bij agenderen van problemen in hun wijk

Inwoners helpen bij agenderen van problemen in hun wijk

“Veel inwoners uit een kinderrijke straat klagen over te hard rijdend verkeer. Om dit probleem op te lossen moet de hele straat anders worden ingericht. Deze herinrichting staat vanwege geldgebrek nog niet in de gemeentelijke planning en begroting. Er zijn al gesprekken geweest met gemeente en ‘politie en snelheidsmetingen’ bevestigen de noodzaak van herinrichting. Maar er gebeurt voorlopig dus niets. Hoe ondersteun ik bewoners om de leefbaarheid van hun straat hoger op de gemeentelijke agenda te krijgen?”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Welke methodieken zijn er om inwoners te helpen bij het verkrijgen van invloed en zeggenschap over hun leefomgeving?
 • Hoe leer ik mogelijkheden zien en benutten om mijn eigen netwerkpartners zoals gemeente, woningcorporaties en politie in te zetten voor de inwoners?
 • Hoe leer ik het politieke spel te spelen?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Hoe kunnen we als team kennis van de gemeentelijke processen (systeemwereld) inzetten om te zorgen dat hun beleid beter aansluit bij de belangen van inwoners?
 • Wat kunnen we als team leren van onze netwerkpartners?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Zoek in de Participatiewaaier methodieken om inwoners en gemeente samen te betrekken bij leefbaarheid in de wijk.
 • Volg je graag een cursus of training om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen? Hulpmiddel Scholing kan je helpen.
 • Bevraag ervaren collega’s over hoe en wanneer zij de politiek betrekken om iets in de wijk voor elkaar te krijgen. Wat zijn voors en tegens van een dergelijke aanpak? Wat kun je daarvan leren voor jouw praktijksituatie? Of leg je praktijk bijvoorbeeld voor bij de beroepsverenigingen BVjong of BPSW of op 1SociaalDomein.
 • Breng met dit overzicht van stakeholders iedereen die betrokken is bij de herinrichting van de wijk in kaart. Bedenk voor elke partij wat hun belangen, behoeften en verlangens zijn en welke oplossing jullie als team kunnen bieden.
 • Bespreek met je team voorbeelden waarbij het lukte om met bewoners hun vraagstuk eerder op de beleidsagenda bij de gemeente te krijgen. Wat waren werkende elementen waar je van kunt leren?
 • Breng je praktijksituatie in in je team. Reflecteer op je aanpak en leer daarvan. Hulpmiddel Intervisie kun je gebruiken om je intervisie goed te benutten.

Alle praktijksituaties