Digitalisering risico en kans

Digitalisering risico en kans

“Als opbouwwerker zie ik veel mensen worstelen. Ze zijn vaak digibeet terwijl de wereld om hen heen steeds digitaler wordt. Zelfstandig je financiën regelen? Omgaan met sociale media? Schulden door de aanschaf van dure apparaten? Ben je zelf niet zo digiwijs (hoe) kun je dan regie houden op je eigen leven? Of zijn er naast belemmeringen ook kansen die mensen juist ondersteunen bij hun eigen regie?”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Welke trainingen, cursussen en workshops zijn er voor sociaal werkers om zelf digitaal (bij) te blijven?
 • Welke digitale kennis en vaardigheden heb ik nodig om cliënten en inwoners te ondersteunen, zodat zij zelf regie kunnen blijven voeren?
 • Welke onderzoeken, netwerken en initiatieven zijn er om inwoners te ondersteunen en digiwijs te maken?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Hoe gaan we als team om met digitale middelen? Wat leren we daar met elkaar van? Kunnen we wat we leren inzetten om onze cliënten en inwoners te ondersteunen bij het voeren van eigen regie?
 • Wat zijn urgente digitale vraagstukken die eigen regie betreffen en die we tegenkomen in onze wijk, buurt, instelling? En hoe gaan we die aanpakken?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Op Sociale Vraagstukken vind je een dossier over digitalisering.
 • De BPSW School heeft een training Sociaal werk in de digitale samenleving.
 • Reflecteer op hoe je als team omgaat met digitale middelen.
 • Twee boeken over sociaal werk en digitalisering zijn: ‘Sociaal werk in de digitale samenleving’ van Marcha Hartman, 2019, en ‘Digivaardig sociaal werk. Handboek voor de sociale transitie’ door Hans Versteegh, 2019. Beide sluiten aan bij de werkpraktijk van sociaal werkers.
 • Nederland kent een miljoen digibeten. ‘Klik en tik’ van de website oefenen.nl helpt mensen met (zeer) beperkte digivaardigheden op weg. Zet het in bij een experiment voor collectieve aanpak van digibetisme. Hulpmiddel Experimenteren kan helpen.
 • Reflecteer als team hoe je zelf omgaat met digitale middelen en hoe je het inzet in je werk. Wat kun je van elkaar leren? Hulpmiddel Digitale wereld kan jullie helpen.
 • Inventariseer in jullie wijk of buurt welke vraagstukken er liggen als het gaat om digitale ontwikkelingen. Waar zie je kansen en hoe kun je daarvan leren? Waar zie je risico’s en hoe en met wie wil je die oplossen?

Alle praktijksituaties