Contact leggen met mensen die dat afhouden

Contact leggen met mensen die dat afhouden

“In mijn wijk hebben meerdere bewoners geklaagd over hun buurman Peter. Hij woont alleen, heeft geen werk en veroorzaakt ’s avonds vaak geluidsoverlast. De buren denken dat hij te veel drinkt. Ik heb al een paar pogingen gedaan om contact te leggen, maar hij houdt dit elke keer af.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

  • Hoe kan ik mijn gesprekstechnieken verbeteren?
  • Welke (andere) manieren zijn er om contact te leggen met mensen die dat afhouden en hoe krijg ik die onder de knie?

Team leervragen kunnen zijn:

  • Wat kunnen we als team van elkaar leren als het gaat om contact leggen met mensen die dat afhouden?
  • Wat kunnen we leren van ervaringen van andere organisaties?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

  • Vraag andere sociaal werkers om tips en feedback, bijvoorbeeld via 1SociaalDomein.
  • Wil je meer weten over het onderwerp contact leggen en motiverende gespreksvoering? Ga dan naar Motiverende gespreksvoering (Movisie) of naar Motiverende gespreksvoering Zelfredzaamheid van Vilans.
  • Organiseer met collega’s intervisie over dit onderwerp en onderzoek samen wat kan werken. Probeer dat uit in de praktijk en reflecteer samen op jullie ervaringen. Het hulpmiddel Intervisie kan je helpen.
  • Meer weten over gesprekstechnieken? Lees het artikel: ‘De kunst van gespreksvoering in het sociaal werk’. Of het boek Gespreksvoering voor Sociaal Werkers van M. Luitjes en H. de Laat.
  • Volg een training waarin je gesprekstechnieken oefent. Kijk eens bij het hulpmiddel Scholing.
  • Lees waarom hoogleraar Niels Mulder vindt dat bemoeizorg nog steeds nodig is. Bepreek in team: hoe staan wij hier tegenover? Hoe gaan wij hiermee om.

Alle praktijksituaties