Omgaan met ziekteverzuim en werkdruk

Omgaan met ziekteverzuim en werkdruk

“In ons team is het ziekteverzuim hoog. Sommige collega’s zijn fysiek ziek, maar er is ook veel verzuim door de hoge werkdruk, werk- en informatiestress, psychische belasting en burn-out. Of soms is het een combinatie van een van deze dingen en problemen thuis. Door het hoge ziekteverzuim wordt de werkdruk voor collega’s weer groter. We voelen ons toch verantwoordelijk voor de inwoners en cliënten uit de ‘caseload’ van onze zieke collega’s. Ik merk dat ik soms zelf ook ‘op omvallen sta’. Een lastige spiraal om te doorbreken.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

  • Wat heb ik nodig om goed voor mezelf te zorgen en hoe kan ik daar vorm aangeven?
  • Wat moet ik kunnen om zelf bij te dragen aan een gezonde werkomgeving?
  • Hoe kan ik in gesprek komen en blijven met mijn collega’s en leidinggevende over werkdruk en ziekteverzuim?

Team leervragen kunnen zijn:

  • Hoe gaan we als team met ziekteverzuim om? Wat doen we eraan en wat kunnen we daarvan leren?
  • Welke methodieken, interventies etc., zijn er om ziekteverzuim terug te dringen?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

  • Ontdek wat je nodig hebt om goed voor jezelf te zorgen. Schrijf op wat je belemmert om fit aan het werk te kunnen zijn. Maak onderscheid tussen persoonlijke belemmeringen; die in je dagelijks werk en in je privéleven. Reflecteer hierop. Wat zou jij zelf kunnen/willen veranderen?
  • Op de website Jeugdzorg werkt! vind je tips en inspiratie om gezond en met plezier te kunnen werken. Onderzoek wat voor jou werkt en reflecteer hierop. Wat leer je ervan?
  • Ga als team aan de slag met Positieve Gezondheid. Op de website Sociaal Werk werkt! vind je informatie, en bij het Institute for Positive Health vind je handvatten.
  • De website Sociaal Werk werkt! helpt je met informatie, tests en een stappenplan om om te gaan met werkdruk. Maak hiervan gebruik om een plan van aanpak te maken met je team.

Alle praktijksituaties