Omgaan met (vermoedens van) schuldenproblematiek

Omgaan met (vermoedens van) schuldenproblematiek

“Kim is een vrolijk en actief kind dat vaak naar activiteiten in ons buurtcentrum komt. De laatste tijd is ze echter stil en teruggetrokken. In een gesprekje met haar blijkt ze allerlei fysieke klachten te hebben. Daar is ze al mee naar de huisarts geweest, maar die kan niets vinden. Kim neemt geen deel aan activiteiten die geld kosten, is gestopt met voetbal en kon ook niet mee op schoolreisje. Ik vermoed dat er thuis financiële problemen zijn. Ik heb geprobeerd een huisbezoek te plannen, maar de ouders houden dit af. Ik maak me zorgen om Kim.”

Leervragen kunnen zijn:

  • Wat moet ik weten van armoede en schulden om mijn vermoedens om te zetten in ‘zeker weten’?
  • Welke kennis en vaardigheden heb ik nodig om het netwerk rondom Kim te benutten?
  • Hoe leer ik wanneer ik de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling moet inzetten?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

  • Hier vind je informatie over armoede en schulden: Sociale vraagstukken, Schouders Eronder, NIBUD en Movisie.
  • Wil je meer leren over het onderwerp zoek dan online collega-deskundigen. Vraag hun naar aanpakken die werken. Hulpmiddel Onlinenetwerk kan je helpen.
  • Inventariseer samen met collega’s welke sleutelfiguren een rol kunnen spelen bij het achterhalen en oplossen van het probleem. Wie heeft er al contacten en kan je helpen?
  • Bezoek eens de website van Alles is gezondheid voor meer integrale aanpakken van gezondheidsproblemen. Kijk of het een handvat biedt voor contacten met het formele netwerk.
  • Zoek (online) voor jou nieuwe manieren van contact leggen en gespreksvoering. Bijvoorbeeld Motiverende gespreksvoering (Movisie).
  • Bij Schouders Eronder vind je handige tools voor schuldhulpverlening.
  • Is er twijfel of een kwetsbare cliënt in een onveilige situatie zit dan is het goed om te weten of en hoe je de Meldcode moet inzetten. Bij de BPSW vind je hierover informatie en een training.

Alle praktijksituaties