Omgaan met (vermoedens van) schuldenproblematiek

Omgaan met (vermoedens van) schuldenproblematiek

“Kim is een vrolijk en actief kind dat vaak naar activiteiten in ons buurtcentrum komt. De laatste tijd is ze echter stil en teruggetrokken. In een gesprekje met haar blijkt ze allerlei fysieke klachten te hebben. Daar is ze al mee naar de huisarts geweest, maar die kan niets vinden. Kim neemt geen deel aan activiteiten die geld kosten, is gestopt met voetbal en kon ook niet mee op schoolreisje. Ik vermoed dat er thuis financiële problemen zijn. Ik heb geprobeerd een huisbezoek te plannen, maar de ouders houden dit af. Ik maak me zorgen om Kim.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

  • Wat moet ik weten van armoede en schulden om mijn vermoedens om te zetten in ‘zeker weten’?
  • Welke kennis en vaardigheden heb ik nodig om het netwerk rondom Kim te benutten?
  • Welke manieren zijn er om contact te leggen met mensen die dat afhouden en hoe krijg ik die onder de knie?

Team leervragen kunnen zijn:

  • Welke ervaring met vergelijkbare problematiek is er binnen mijn team en hoe kunnen we die kennis en kunde benutten?
  • Hoe kunnen we onze kennis van armoede en schulden vergroten?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

Alle praktijksituaties