In gesprek over gezondheidsproblemen

In gesprek over gezondheidsproblemen

“In onze wijk woont een gezin met twee jonge kinderen. De man/vader werkte als zzp’er in de bouw en was kostwinner. Drie jaar geleden is een progressieve vorm van multiple sclerose bij hem geconstateerd en sindsdien heeft hij een kleine uitkering. Het gezinsinkomen is daarmee teruggevallen. Terwijl de kosten door zijn ziekte zijn toegenomen. Het gezin is bij ons in beeld gekomen via de school van het oudste kind. Daar merkten ze dat het gezin steeds meer geïsoleerd raakte. Na veel aarzelingen van de kant van het gezin hebben we nu contact. We helpen bij de schulden, maar een gesprek over de ziekte, het verloop daarvan en de toekomst houden zij af.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Hoe kan ik omgaan met de schaamte die mensen ervaren bij problemen met lichamelijke gezondheid en de gevolgen daarvan?
 • Hoe versterk ik mijn netwerk met andere hulpverleners/verlening om goede ondersteuning te bieden bij problemen met lichamelijke gezondheid?
 • Hoe vergroot ik mijn basiskennis over armoedeproblematiek en schulden?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Hoe organiseren we in ons team een ‘kennispunt’ over armoedeproblematiek en schuldhulp?
 • Welke kennis hebben we nodig over lichamelijke gezondheid en de effecten daarvan op het leven van individuele inwoners/gezinnen?
 • Welke kennis en vaardigheden moeten we als team ontwikkelen om deze problematiek netwerkgericht aan te pakken?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • De kennisbundel Schouders eronder biedt veel informatie over armoede, schulden en schuldhulpverlening.
 • Op de website van Binnenlands bestuur vind je aanpakken bij schuldhulpverlening in verschillende gemeenten.
 • Op de website van Sociaal Werk Nederland vind je een artikel over schulden en schaamte.
 • Bezoek de website van Uitdeschulden en leer van de verhalen. Onderzoek of het opzetten van SchuldHulpMaatje ook iets is voor in jouw gemeente. Het onderzoek en het opzetten ervan kunnen ontwikkelactiviteiten zijn.
 • In dit artikel van Movisie vind je informatie over hoe je een sociaal netwerk in kaart brengt en kunt versterken.
 • Lees de uitkomsten van een expertmeeting over Netwerkgericht werken in de praktijk.
 • Op de website Kom uit je schuld staan verhalen van mensen met schuldenproblematiek. Kies er twee uit en bespreek die in je team. Deel ervaringen en oplossingen en leer van elkaar. Onderzoek hoe je het geleerde kunt borgen en delen.
 • Download bij Movisie het artikel Sociale wijkteams en informele zorg. Hierin staan werkende oplossingen die uitgaan van samenwerking binnen teams en tussen verschillende teams/organisaties.

Alle praktijksituaties