Eigen regie bij cognitieve problemen

Eigen regie bij cognitieve problemen

“Mijn cliënt is een 75-jarige man met een dochter in Australië. Hij heeft een NAH (niet aangeboren hersenletsel) en daardoor cognitieve problemen. Hij wil graag meer contact met zijn dochter en ik, als persoonlijk begeleider, opper het idee om te skypen. Dat spreekt hem aan, alleen onderneemt hij zelf geen actie. Ik wil hem ondersteunen, maar wel op zo’n manier dat hij zelf de regie neemt en houdt.”

Individuele leervragen kunnen zijn:

 • Hoe vergroot ik mijn kennis over cliënten met cognitieve problemen?
 • Hoe leer ik welke ondersteuning ik een cliënt kan bieden zo dat hij in contact kan blijven met zijn naasten?
 • Welke vaardigheden kan ik ontwikkelen om cliënten met cognitieve problemen te activeren?

Team leervragen kunnen zijn:

 • Hoe kunnen we een collectieve aanpak ontwikkelen voor het voeren van eigen regie door mensen met cognitieve problemen?
 • Wat kunnen we als team over dit thema van elkaar leren?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

 • Kijk voor informatie over cognitieve problemen en waar je op moet letten in de omgang met cliënten eens bij EmergisHulpmiddel Scholing helpt je om een training of cursus te vinden.
 • De Hersenstichting biedt informatie over niet aangeboren hersenletsel.
 • Bij Movisie leer je meer over hoe je technologie in kunt zetten bij cliënten met cognitieve problemen.
 • Onderzoek samen met je cliënt hoe je hem kunt helpen om zaken te onthouden en plannen? Bijvoorbeeld met briefjes, foto’s, etc.
 • Kijk bij Movisie wat werkt bij eigen regie.
 • Maak kennis met de vraagapp waarmee inwoners/cliënten, vrijwilligers en professionals snel een vraag kunnen stellen. Maak zo gebruik van elkaars kennis.
 • In hoeverre ondersteun jij de eigen regie van de cliënt? Doe met je team de OER-test. Bespreek de uitslag aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. Wat hebben jullie geleerd en ga je in de toekomst anders doen?
 • Op de website van wijkteamswerken.nl vind je informatie over collectief werken in de wijk.
 • Intervention mapping kan je helpen om een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Je vindt een voorbeeld stappenplan hiervan op de website van Zorg+Welzijn.
 • Leer meer over collectieve ondersteuning van sociale vraagstukken bij Movisie.

Alle praktijksituaties