Komen tot een gezamenlijke aanpak

Komen tot een gezamenlijke aanpak

“We werken binnen onze gemeente aan een preventieve aanpak tegen ongezond gewicht bij jongeren. Vaak wordt het risico op ongezond gewicht wel gesignaleerd door bijvoorbeeld de school, maar volgt daarop geen actie. We komen niet tot een gezamenlijke aanpak met buurtwerkers, onderwijs, huisartsen en sportorganisaties.”

Leervragen kunnen zijn:

  • Hoe ontwikkel ik vaardigheden om anderen te stimuleren zich mede-eigenaar en verantwoordelijk te voelen?
  • Wat moet ik leren om betrokken organisaties en sleutelfiguren goed in beeld te krijgen?
  • Welke preventieve aanpakken bestaan al en wat leren die ons?
  • Zijn er succeservaringen in andere gemeenten waar we van kunnen leren?

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten waar je aan kunt denken:

  • Lees het dossier over (on)gezond leven op sociale vraagstukken.nl, en bespreek met collega’s welke (extra) argumenten zouden kunnen helpen voor een gezamenlijke preventieve aanpak.
  • Bij het ‘Loket gezond leven’ lees je hoe lokale partners samenwerken bij preventie van overgewicht.
  • Leer van positieve ervaringen van collega’s: Wat werkte goed? Stel je vraag bijvoorbeeld aan vakgenoten bij beroepsverenigingen BVjong en BPSW of op 1SociaalDomein. Hulpmiddel Onlinenetwerk helpt bij het inzetten van je online netwerk.
  • Ga in gesprek met betrokkenen in de keten over waarom het niet lukt. Is het niet willen, niet weten, niet kunnen? Met de antwoorden zet je (samen) een volgende stap. Hulpmiddel Praktijkonderzoek helpt je bij onderzoek.
  • Bedenk een paar vragen over gedeeld eigenaarschap. Stel ze aan mensen uit je dagelijkse werk. Wat leer je hiervan en wat kun je daarmee voor deze praktijksituatie? Hulpmiddel Praktijkonderzoek helpt je bij onderzoek

Alle praktijksituaties